IŠTARK AČIŪ
Naujienos

IŠTARK AČIŪ

 KAUNO RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, TĖVŲ(GLOBĖJŲ) IR MOKYTOJŲ KŪRYBINĖ AKCIJA  „IŠTARK AČIŪ“, SKIRTA PADĖKOTI POLICIJOS IR MEDICINOS DARBUOTOJAMS   Raudondvario lopšelis – darželis nuo gegužės mėnesio pradžios organizuoja kūrybinę akciją „IŠTARK AČIŪ“ ...

Read more
Gyvenimo įgūdžių ugdymas
Ugdymo(si) programos

Gyvenimo įgūdžių ugdymas

Remiantis „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“ ikimokyklinukams, parengti pratimai, ugdantys įvairius gebėjimus, atitinkančius šio amžiaus tarpsnio vaikų gyvenimo ypatumus. Pratimai suskirstyti pagal vystymosi sritis: savimonė, priklausymas grupei, poreikiai, teisës ir atsakomybė, kasdienës situacijos ir rizikos ...

Read more