Tarptautinė prevencinė programa „Zipio draugai“

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavmą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Plačiau:

zipio-draugai – pedagogams

zipio-draugai – tėvams