Atsakingas asmuo už asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymąsi darželyje:

sekretorė – archyvarė Jurgita Gadliauskienė

kontaktai:
Tel. (8-37) 549 542
mob. +370 699 28 409
El. paštas: md.raudondvaris@gmail.com