Pasiūlymus dėl vadovo metinės ataskaitos vertinimo teikti Darželio tarybos pirmininkei Editai Šlapikienei el. paštu editukas9@gmail.com iki sausio 31 d.

Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorės Žydrūnės Jankūnienės 2022 metų veiklos ataskaita

Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorės Žydrūnės Jankūnienės 2021 metų veiklos ataskaita

Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorės Žydrūnės Jankūnienės 2020 metų veiklos ataskaita

Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorės Žydrūnės Jankūnienės 2019 metų veiklos ataskaita

Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorės Žydrūnės Jankūnienės 2018 metų veiklos ataskaita