Mieli Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ vaikų tėveliai (globėjai), darbuotojai ir visi bendruomenės nariai!

 Labai džiaugiamės, kad remiate 1,2 %  gyventojų pajamų mokesčio dalimi savo vaikų ugdymo įstaigą. Esame dėkingi už supratingumą, geranorišką bendradarbiavimą ir norą padėti kurti vaikams jaukesnę, saugesnę ir modernesnę ugdymosi aplinką. Kiekvieno Jūsų sprendimas skirti pajamų mokesčio dalį – džiaugsminga dovana mūsų darželiui. Juk maži, geri darbai kuria didelius ir prasmingus pokyčius. Paraginkite tai daryti ir savo draugus bei pažįstamus – Jūsų investicija tikrai bus labai naudinga lopšeliui-darželiui ,,Vyturėlis“.

Šiais metais, norint paremti darželį 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio dalimi, elektroniniu būdu prisijungę prie EDS (deklaravimas.vmi.lt). Skiltyje „Deklaravimas Pildyti formą”, pasirinkite „Prašymas skirti paramą” ir užpildyti nustatytos FR0512 formos prašymą.

Susipažinti su naujomis
Formos FR0512 (versija 05) užpildymo ir pateikimo taisyklėmis
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.205218/asr

 

Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorė Žydrūnė Jankūnienė ir bendruomenė dėkoja Jums už Jūsų gerumą ir paramą.

 

KAIP SKIRTI PARAMĄ? 

Prašymą gyventojas gali pateikti prisijungus prie EDS (deklaravimas.vmi.lt) skiltyje „Deklaravimas Pildyti formą” pasirinkite „Prašymas skirti paramą” FR0512 forma.
Formoje užpildyti šiuos laukelius:

1 –  Asmens kodas
2 –  Telefono numeris
3 –  Vardas
3P – Pavardė
4  – Adresas
5  – 2023
6S –  X
E1 –  2
E2 – 191631097
E3 – RAUDONDVARIO L.D VYTURĖLIS
E4 – 1,2

Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ rekvizitai:

Gavėjas: Kauno r. Raudondvario lopšelis-darželis „Vyturėlis“
Įmonės kodas: 191631097
Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Sąskaita: LT324010042500412456
Adresas: Vyturių g. 2b, 4320 Raudondvaris, Kauno rajonas

Nuoširdžiai dėkojame už paramą mūsų darželiui!