RAUDONDVARIO LOPŠELIS-DARŽELIS „VYTURĖLIS“ – MOKYKLŲ EDUKACINIŲ ERDVIŲ 2022 METŲ KONKURSO NUGALĖTOJAS !

Kauno r. Raudondvario lopšelis-darželis „Vyturėlis“ dalyvavo mokyklų edukacinių erdvių konkurse, skirtame geriausiai savo edukacines erdves kuriančiai ir naudojančiai mokyklai 2022 metais išrinkti. Konkursą inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Konkursas vyko dviem etapais: I etapas – savivaldybių lygmeniu, II etapas – nacionaliniu lygmeniu. Raudondvario lopšelis-darželis „Vyturėlis“ II etape pateko į nugalėtojų 30 – tuką.

Nacionalinio etapo konkurso mokyklos – nugalėtojos  delegavo po vieną atstovą į tarptautinius mokymus „Edukacinių erdvių kūrimo patirtys Lenkijos, Vokietijos ir Čekijos visuomeninėse ir viešose aplinkose, saugomose teritorijose, gamtinis ir ekologinis ugdymas jose“. Raudondvario lopšelį-darželį „Vyturėlis“ atstovavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ligita Kasiukevičienė.

Mokymuose susipažinta su Lenkijos, Vokietijos, Čekijos botanikos sodų erdvėmis, gamtinėmis vertybėmis ir želdiniais, vaikštant tarp Čekijos „Rojaus sodų“ bei Vokietijos „Saksonijos Šveicarijos“ tarpeklių, akmeninių sienų labirintų, pažinti  uolų augalai ir gyvūnai. Vizito Dresdeno Higienos muziejuje metu vyko pažintis su interaktyviomis edukacinėmis ekspozicijomis sveikos gyvensenos, anatomijos temomis.

Mokymus vedė: gamtos mokslų daktarė Ona Motiejūnaitė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas Almantas Kulbis, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkas, konkurso koordinatorius Tomas Pocius.

 

Parengė Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Kasiukevičienė.