RAUDONDVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NARIAI

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ligita Kasiukevičienė

Sekretorė – Daiva Murinienė

Nariai:

  • Psichologė – Ingrida Markūnė
  • Logopedė – Rūta Ordienė
  • Priešmokyklinio ugdymo mokytoja – metodininkė Edita Šlapikienė
  • Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja – Gerda Patinskienė

Vaiko gerovės komisijos planas 2023 m

Vaiko gerovės komisijos planas 2022 m