RAUDONDVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ligita Kasiukevičienė

Pavaduotoja – Rūta Ordienė, logopedė-metodininkė

Sekretorė – Daiva Murinienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Nariai:

  • Edita Šlapikienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė;
  • Rūta Sapkauskienė ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
  • Eglė Bartašiūtė, psichologė;
  • Rasa Memėnė, logopedė.

 

Vaiko gerovės komisijos planas 2023 m.

Vaiko gerovės komisijos planas 2022 m.

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 

Švietimo pagalbos vaikui teikimo tvarkos aprašas