Vaikų priėmimas vykdomas vadovaujantis Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu.

Tvarkos aprašas (2016-09-29 sprendimas Nr. TS-303)

Tvarkos aprašo pakeitimas (nuo 2018-05-24)

Tvarkos aprašo pakeitimas (nuo 2018-09-27)

 

Priimamų vaikų sąrašai skelbiami birželio mėn. Kauno rajano savivaldybės tinklapyje https://darzeliai.krs.lt/priėmimas/priimamu_vaiku_sarasai/


 

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ NUO 2020-09-01

Informuojame, kad patvirtinti priimamų vaikų į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes sąrašai.

Prašome tėvų (globėjų), gavusių Raudondvario lopšelio-darželio pranešimą apie vaiko priėmimą, atvykti pasirašyti sutartį per 10 darbo dienų laikotarpį. (Dėl Raudondvario lopšelio-darželio vykdomos renovacijos, tėvai kviečiami pasirašyti sutartis Raudondvario gimnazijoje darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.30 val., adresu Atgimimo g. 1, Raudondvaris, tel. 8 699 28409, 837 543 542).

Jeigu, negalite pasirašyti sutarties per nustatytą laikotarpį dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykimo), apie tai turite pranešti Švietimo įstaigos vadovui raštu (elektroniniu arba registruotu laišku) ir informuoti apie Švietimo įstaigos lankymo pradžią bei dokumentų pateikimo datą.

Nepasirašius sutarties, nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų per nurodytą laikotarpį sutartis nebus sudaryta – vaikas neteks vietos švietimo įstaigoje. Vaiko vieta priimamų vaikų sąraše ir laukiančių vaikų sąrašuose nebus išsaugota.

Primename, kad sudarius sutartį ir vaiką priėmus į pirmą pageidaujamą įstaigą (I pasirinkimą), vaikas automatiškai bus išbraukiamas iš antros pageidaujamos įstaigos (II pasirinkimo) pageidaujančių lankyti vaikų sąrašo.

 

Direktorė Žydrūnė Jankūnienė

 

Priimamu vaiku sarasai viesinimui nuo 2020-09-01