Vaikų priėmimas vykdomas vadovaujantis Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu.

Tvarkos aprašas (2016-09-29 sprendimas Nr. TS-303)

Tvarkos aprašo pakeitimas (nuo 2018-05-24)

Tvarkos aprašo pakeitimas (nuo 2018-09-27)

Tvarkos aprašo pakeitimas (nuo 2021-04-29)

Tvarkos aprašo pakeitimas (nuo 2023-03-30)

 

Priimamų vaikų sąrašai skelbiami Kauno rajono savivaldybės tinklapyje https://darzeliai.krs.lt/priėmimas/priimamu_vaiku_sarasai/