Gyvenimo įgūdžių ugdymas
Ugdymo(si) programos

Gyvenimo įgūdžių ugdymas

Remiantis „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“ ikimokyklinukams, parengti pratimai, ugdantys įvairius gebėjimus, atitinkančius šio amžiaus tarpsnio vaikų gyvenimo ypatumus. Pratimai suskirstyti pagal vystymosi sritis: savimonė, priklausymas grupei, poreikiai, teisës ir atsakomybė, kasdienës situacijos ir rizikos ...

Read more