Logopedė įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei juos šalina. Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus ir juos taiko. Konsultuoja mokytojus, vaikų tėvelius (globėjus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese vaikų kalbos sutrikimų šalinimo ir ugdymo pagalbos vaikui teikimo klausimais. Bendradarbiauja su rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais. Dalyvauja darželio vaiko gerovės komisijos veikloje.

Logopedės darbo grafikas

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Pietų pertrauka
7.30 – 18.00 7.30 – 17.00 7.30 – 17.00 13.00 – 13.30

Straipsnis pasirengimas mokyklai

Psichologo paslaugos

Atmintine

Knygos vaikams ir apie vaikus

Mažyliai ir ašaros

TECHNOLOGIJOS IR MAŽŲ VAIKŲ SVEIKATA(1)

 


Mažyliai ir fizinis kontaktas

Būti tėvais svetainei

Mažasis monstriukas

1-3m. mažyliai mušasi

5 būdai stiprinti mažylių savigarbą

Mažyliai ir kandžiojimasisPasakos, kurios augina - leidinys 1