Logopedė įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei juos šalina. Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus ir juos taiko. Konsultuoja mokytojus, vaikų tėvelius (globėjus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese vaikų kalbos sutrikimų šalinimo ir ugdymo pagalbos vaikui teikimo klausimais. Bendradarbiauja su rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais. Dalyvauja darželio vaiko gerovės komisijos veikloje.

Logopedės darbo grafikas

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Pietų pertrauka
7.30 – 18.00 7.30 – 17.00 7.30 – 17.00 13.00 – 13.30
Skiltis Visuomenės sveikatos specialistas