VEIKLA „PASTATYSIU LEDO PILĮ“
STEAM

VEIKLA „PASTATYSIU LEDO PILĮ“

Kovo  9 – 10 d. „Bitučių“ (2m.) ir „Skruzdėliukų“ (3m.) grupėse vyko veikla „Pastatysiu ledo pilį“. Vaikai sužinojo apie Kovo 11-ąją, kuo ši diena ypatinga. Veikdami grupėse kartu, bendradarbiaudami, su mokytojų pagalba arba savarankiškai, ...

Read more
STEAM

STEM VEIKLOS PLANAS 2023 m.

Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ STEM veiklos planas 2023 m.. Tikslas: Pasitelkiant įvairius STEAM metodus, stiprinti ugdymo(si) veiklas lopšelyje-darželyje, siekiant asmeninės vaiko ūgties per patirtinį ugdymą(si).

Read more
PARODA „PIEŠIAME LIETUVĄ“
Naujienos STEAM

PARODA „PIEŠIAME LIETUVĄ“

Artėjant Lietuvos gimtadieniui, Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ bendruomenė susibūrė bendrai veiklai – savo kūrybiniais darbais išradingai pasveikinti tėvynę Lietuvą. Grupėse mokytojos su ugdytiniais, pasitelkdami pasirinktas kūrybinės raiškos priemones, diskutuodami apie gimtąjį kraštą kūrė kolektyvinius darbus ...

Read more
UGDOMOJI VEIKLA „NAMINIAI GYVŪNAI“
Naujienos STEAM

UGDOMOJI VEIKLA „NAMINIAI GYVŪNAI“

Ikimokyklinėje „Skruzdėliukų“ (3m.) grupėje ugdomojoje veikloje „Naminiai gyvūnai“ susipažinome, diskutavome apie naminius gyvūnus, paukščius ir augintinius. Ugdytiniai namuose su šeimos nariais iš antrinių žaliavų, audinio, popieriaus kūrė paršelius. Grupėje vaikai pasakojo apie savo paršiukus, ...

Read more