Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Korupcijos prevencija Kauno r. Raudondvario lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ įgyvendinama remiantis šiais teisės aktais:

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. XIV-1178 „Dėl 2022-2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas

 1. Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ antikorupcinio elgesio taisyklės.
 2. Pavyzdiniai galimos korupcinio pobūdžio rizikos atvejai ir darbuotojų veiksmai su jais susidūrus.
 3. Sąrašas pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją.
 4. Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ 2024–2026 metų korupcijos prevencijos programa ir korupcijos prevencijos priemonių planas.
 5. Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas ir reprezentacijai skirtų dovanų tvarkymo taisyklės.
 6. Rekomendacijos dėl elgesio su dovanomis Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ darbuotojams.
 7. Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ dovanų, gautų pagal tradicijas, reprezentacinių dovanų vertinimo komisija.

———————–

 ATSAKINGI ASMENYS UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĖS VYKDYMĄ

 • Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Drumstė;
 • Ikmokyklinio ugdymo mokytoja Ramunė Gaidelionienė;
 • Dietistė Lina Dzevyžienė;
 • Raštinės vedėja Ieva Kadišienė.

KONTAKTINIS TELEFONO NR. +370 699 28 409

ELEKTRONINIS PAŠTAS md.raudondvaris@gmail.com

ATSAKINGAS ASMUO UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ
Dietistė Lina Dzevyžienė

—————————

Informuojame, kad 2023 m. Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ nebuvo nustatyta korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų.

—————————

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas galima informuoti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą:

Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307;

 • Karštuoju telefonu (8 5) 266 3333;
 • Palikti pranešimą STT svetainėje www.stt.lt.

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba Tarnybos teritoriniuose padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22, Tel. 8 45 510171, el. p. panevezys@stt.lt; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12 A.

STT užtikrina informacijos šaltinių konfidencialumą.

Daugiau informacijos antikorupcine tema:

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

1. Antikorupcinio elgesio taisyklės
2. Pavyzdiniai galimos korupcijos pobūdžio rizikos atvejai. Darbuotojų veiksmai susidūrus su korupcijos atveju
3. Pareigybių sąrašas STT
4. Korupcijos prevencijos programa ir planas
5. Dovanų tvarkymo taisyklės
6. Rekomendacijos dėl elgesio su dovanomis darbuotojams