ADVENTINĖ VAKARONĖ ,,MES MAŽI PIEMENĖLIAI, MŪSŲ TRUMPI KAILINĖLIAI“

Gruodis – mėnuo, kai grožimės šerkšnu pasidabinusiais medžiais, sniego patalu užsiklojusia žemele. Tačiau šis mėnuo pasikeitimus atneša ne tik į gamtą, bet ir į mūsų sielas. Juk tai – Advento mėnuo. Adventas – rimties, susikaupimo, dvasinių apmąstymų, gerų darbų  metas. Tai laikas būti su šeima, su artimaisiais.

Gruodžio 08 dieną lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ ikimokyklinėje  ,,Žiogelių“ grupėje vyko nuostabi žvakių šviesos pripildyta susikaupimo šventė su ugdytiniais, tėveliais ir seneliais. Adventinė spiralė – tai šventė, žyminti advento pradžią. Jos metu iš eglių šakų yra pinama spiralė, tarsi atkartojanti angelo kelią. Spiralės viduryje deganti žvakė simbolizuoja dieviškąją šviesą, viltį, obuolys – žemę, žvaigždė – dangų. Pati spiralė simbolizuoja amžinybę, vienybę, perėjimą iš seno į naują.

Vakaronėje ,,Mes maži piemenėliai, mūsų trumpi kailinėliai“ vaikai dainavo dainelę ,,Saulele, motule“, ,,Angelo sparnas“, šoko piemenėlių šokį. Skambant ramiai muzikai kiekvienas vaikas su savo šeima, seneliais ėjo spiralės formos taku link centro, kuriame dega didžioji žvakė. Spirale eina šeima nešdama savo obuolį su žvakele, kurią jie uždega nuo pagrindinės žvakės esančios spiralės viduryje, pasako palinkėjimą grupės bendruomenei ir žvakelę su obuoliu padeda ant medžio rievelės. Uždegus visas žvakeles advento spiralė nušvito tikėjimu, meile, viltimi, džiaugsmu, ramybe. Sustoję į didelį ratą aplink šviesų angelų taką sukūrėme jaukią, ypatingą atmosferą, visi kartu sudainavome ,,Tyli naktis“ dainelę. Šios vakaronės metu  ugdytiniai, dainuodami lietuvių liaudies dainas, giesmeles, kartu su tėvais kurdami advento spiralę ugdėsi etninės kultūros pagrindus. Kartu su šeima eidami advento spiralės taku ir dainuojant dainą ,,Tyli naktis“ juto bendrystės jausmą, uždegdami žvakelę, sakydami palinkėjimus grupės draugams ir tėvams jautė gerumą širdyje. Kiekviena šeima dalelę šviesos išsinešė į namus.

Angelo sparnas mano delne,
Saugo globoja jis visad mane
Neša palaima į mūsų namus,
Saugo globoja jis visus.

Angele išskleiski sparnus,
Angele saugok sesutę, broliuką,
Angele saugok mamytę, tetuką,
Angele saugok senelį, močiutę
Ir mane pačią mažutę.

Parengė ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Rūta Sapkauskienė