Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

Tai viena iš daugelio ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo lavinimo mokyklose integruojamųjų programų. Programos tikslas – ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų.

programa žalingų prevencija