Ankstyvoji ikimokyklinė socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo programa “Kimochis”

Kimočiai (japonų k.“kimochi”reiškia „jausmas“) – profesionali, nesudėtinga Lietuvai adaptuota programa, šauniai papildanti bendrąją ugdymo programą, kur smagios, įtraukiančios ir inovatyvios veiklos padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti sudėtingas socialines-emocines situacijas. Bendrąja prasme, tai – emocinio “raštingumo” ugdymo programa.

Kimochiai – skirtingus temperamentus reprezentuojantys žaismingi personažai. Vaikams patrauklūs, spalvingi Kimočių charakteriai:

 • nuolat besimainančios nuotaikos Debesėlis;
 • nedrąsusis Vikšrelis;
 • valdinga Katė;
 • rūpestingoji Balandė Meilė;
 • išdykusi Lipšniakojė.

Socialinio-emocinio ugdymo užsiėmimai organizuojami kiekvienoje amžiaus grupėje. Užsiėmimai vyksta tris kartus per savaitę po 10–15 minučių. Visos programos trukmė – 25 savaitės.

Kimochis programa skirta:

  • ugdyti emocinį-socialinį intelektą (savęs pažinimo, savikontrolės, santykių kūrimo, atsakingų sprendimų priėmimo kompetencijas);
  • skatinti pozityvų vaikų elgesį;
  • lavinti bendradarbiavimo įgūdžius;
  • formuoti vaiko charakterį.

Plačiau https://www.kimochis.com/