ATVIRA VEIKLA KAUNO RAJONO MOKYTOJAMS „PARODYK, VAIKELI, KUR DIRBA TĖVELIAI“

2021 m. gegužės 11 d. www.zoom.us platformoje vyko atvira veikla „Parodyk, vaikeli, kur dirba tėveliai“, kurioje dalyvavo Kauno rajono priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo mokytojai bei logopedai. Nuotolinėje metodinėje dienoje veiklą pristatė priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Gerda Patinskienė ir metodininkė logopedė Rūta Ordienė.

Tęstinis projektas „Parodyk, vaikeli, kur dirba tėveliai“ vykdomas nuo 2017 m., kuriuo siekiama tikslingai įtraukti tėvus į ugdymo procesą, sėkmingai bendradarbiauti ir dalintis patirtimi.

Šiais metais projektas persikėlė į www.zoom.us platformą. Veiklos metu ugdytiniai virtualioje erdvėje aplankė tėvus jų darbovietėse – siuvykloje, vaistinėje, statybvietėje ir kepyklėlėje. Mokytojos, veikloje išbandydamos inovatyvias ugdymo priemones, organizavo įvairią veiklą, padedančią priešmokyklinukams ne tik susipažinti su profesijų tema, bet ir tikslingai bei saugiai naudoti IKT priemones – planšetes, virtualias mokymosi erdves, nuotolinio bendravimo platformą. Logopedės užsiėmime, atlikdami kalbą plėtojančias užduotis, ugdytiniai praplėtė savo žodyną, pagerino garsinės analizės įgūdžius. Tai padės vaikams geriau pasirengti mokyklai, o mokytojai ir logopedei – bendradarbiaujant atrasti naujų darbo būdų ir metodų.

Džiaugiamės priešmokyklinės „Volungėlių“ grupės ugdytinių sumanumu, kurie šį rudenį atvers pradinės mokyklos duris. Dėkojame grupės tėveliams už iniciatyvą ir aktyvų įsitraukimą į organizuojamas veiklas.

 

Parengė priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Gerda Patinskienė