,,ČIUPSIM ŽIEMĄ UŽ ČIUPRYNOS“

Tradicinėje žiemos išvarymo ir pavasario pasitikimo šventėje, vasario 21 d. rytą lopšelio–darželio „Vyturėlis“ kieman sugužėjo „velniai“, „raganos“, „meškos“ ir kiti „baisuokliai“. Kaip kasmet, šventėje varžėsi, galynėjosi, ritinėjosi Užgavėnių personažai Lašininis (mokytoja Violeta P.) ir Kanapinis (mokytoja Kristina D.), kurie bandė išsiaiškinti, kuris iš jų stipresnis ir kas valdys dabar žmoniją. Tik antrame raunde Kanapiniui su ugdytinių pagalba pavyko laimėti kovą prieš Lašininį. Bet šią dieną ne tik svarbu išvyti žiemą, tačiau reikia nepamiršti ir spėjimų bei burtų. Kiek pailsėjęs Kanapinis priminė susirinkusiems, kad šiandien nevalia šukuoti plaukų, nes visus metus tokie susivėlę kaip Lašininis vaikščios, o kad daugiau grybų miškuose būtų, reikia mindyti kepures, kad metai būtų sotūs – Užgavėnių dieną reikia valgyti net 12 kartų. O jeigu norim, kad pavasaris greičiau ateitų – sudeginti žiemos dvasią Morę. Kartu su More į laužą sudėjome visas negeroves: pyktį, nepaklusnumą, šiurkštumą, neapykantą, melą – visas vaikų ir suaugusių surašytas blogybes, kurios trukdo draugiškai bendrauti. Vydami žiemą kieme kėlėme daug triukšmo, skambėjo šūksniai, trepsėjimai, dainos…, o kiek vėliau grupėse pakvipo gardžių blynų kvapas.

Ir mes ten buvom, taukai per smakrą varvėjo, burnoj neturėjom…

 

Parengė ikimokyklinio ugdymo mokytojos Violeta Požerskienė ir Kristina Drumstė.