,,GATVĖJE BŪK ATSARGUS – ŠITO MOKYK IR KITUS“

Rugsėjo paskutinę savaitę Raudondvario lopšelyje-darželyje ,,Vyturėlis“ buvo vykdomas saugaus eismo projektas taikant STEM metodą ,,Gatvėje būk atsargus – šito mokyk ir kitus“.

Efektyviausias saugaus elgesio mokymo būdas – tinkamo pavyzdžio rodymas. Projekto metu ugdytiniai konstravo transporto priemones, statė miestus, namus, kūrė kelio ženklus, gatves, kolektyvinius darbus – plakatus saugaus eismo tema. Kieme spalvotomis kreidelėmis piešė pėsčiųjų perėjas, kelio ženklus, gatves, sukurtose gatvėse važinėjo vaikiškais ir pačių sukurtais automobiliais, paspirtukais, imitavo eismo įvykius.

Žiūrėdami edukacinius filmukus ugdytiniai susipažino su kelio ženklų, šviesoforo spalvų reikšmėmis, ugdėsi pažinimo kompetenciją kaupdami žinias, kaip saugiai pereiti gatvę, kurias praktiškai pritaikė išvykų metu. Apie ugnies naudą ir pavojų žmogui, gamtai sužinojo edukacinio rytmečio ,,Žinok, kaip elgtis kilus gaisrui“ metu.

Į ugdomąjį, kūrybinį procesą aktyviai įsitraukė ugdytinių tėveliai, seneliai namuose iš antrinių žaliavų konstruodami automobilius parodai darželio edukacinėse erdvėse.

Dėkojame visiems ugdytinių šeimų nariams, aktyviai įsitraukusiems į projekto įgyvendinimą !

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rūta Sapkauskienė