GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDOS RENGINYS

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDOS RENGINYS – METODINĖ VALANDA KAUNO RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ LOGOPEDAMS  BEI IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAMS „ĮTRAUKIOJO UGDYMO ĮGYVENDINIMAS RAUDONDVARIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „VYTURĖLIS”: PATIRTIS IR IŠŠŪKIAI”

Vasario 23 dieną Raudondvario lopšelio-darželio pagalbos mokiniui specialistai bei priešmokyklinio ugdymo mokytoja pasidalino savo patirtimi apie  įtraukiojo ugdymo mūsų įstaigoje privalumus, galimybes ir iššūkius su Kauno rajono logopedais bei mokytojais.

Logopedė – metodininkė Rūta Ordienė savo pranešime „SUP vaikas darželyje. Kaip padėti ugdyti(s)?“ pristatė pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams teikimo planą, metodus ir priemones. Logopedė pabrėžė  bendradarbiaujančių santykių tarp tėvų, mokytojų ir specialistų svarbą. Specialistė pristatė veiksmingus kalbos raidos sunkumų įveikimo būdus, globalaus skaitymo metodą autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams, sukurtų priemonių pavyzdžius, vertinimo ir įsivertinimo būdus.

Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja  Gerda Patinskienė  savo pranešime „Skaitmeninių mokymosi priemonių taikymas priešmokyklinėje grupėje dirbant su SUP vaikais“ pasidalijo patirtimi, su  kokiais iššūkiais susiduria jos ugdytiniai  atlikdami EDUKO‘s užduotis informacinių technologijų pagalba. Mokytoja pasidalino naudingomis nuorodomis internete į nemokamų skaitmeninių priemonių tinklapius, išryškino jų privalumus ir trūkumus.

Psichologė Ingrida Markūnė skaitė pranešimą „Dėmesingo įsisąmoninimo praktiniai užsiėmimai priešmokyklinio amžiaus vaikams: meditacinės valandėlės „Esu tyloje“. Pasiremdama moksliniais tyrimais pranešėja paaiškino, kodėl verta diegti dėmesingo kvėpavimo – atsipalaidavimo praktikas ugdymo įstaigoje bei pademonstravo video filmuką apie meditacinę valandėlę priešmokyklinio ugdymo grupėje.

 

Parengė logopedė – metodininkė Rūta Ordienė