„Gražiausi žodeliai ir darbeliai Lietuvai“

LIETUVOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ LANKSTINUKUOSE PARODA, SKIRTA LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ METAMS PAMINĖTI

  „GRAŽIAUSI ŽODELIAI IR DARBELIAI LIETUVAI“

 Raudondvario lopšelis – darželis gegužės mėnesį organizuoja kūrybinių darbelių  lankstinukų parodą, skirtą Lietuvių bendruomenių metams paminėti „Gražiausi žodeliai ir darbeliai Lietuvai“, siekiant skatinti vaikų pilietiškumą, sąmoningumą, ugdyti kūrybiškumą, pagarbą gimtąjam kraštui, kalbai, tradicijoms ir papročiams, dalyvavimą žodinėje ir meninėje kūryboje.

Darželyje organizuojama paroda atskleidė, kad mūsų darželio bendruomenė neabejinga lietuviškai dainai, šokiui, žaidimams, atliekant įvairias patrauklias kūrybines veiklas, fiksuojant patirtus įspūdžius ir nuotaikas, dalinantis gerąja patirtimi ir bendradarbiaujant su kitomis ugdymo įstaigomis.

Manome, kad tam pritarė parodos dalyviai – entuziastai, kurių bendruomenės susivienijo bendram tikslui.

Dėkojame už vaikų žodinės ir meninės-vaizdinės vaikų kūrybos įprasminimą lankstinukuose, atliepiant vaikų norą kurti, eiliuoti, vaizduoti, reikšti savo patirtus įspūdžius lietuvių tradicinių švenčių metu, puoselėjant papročius ir tradicijas pažintinėje ir meninėje raiškoje. Tikimės, kad paliks ryškų pėdsaką vaikų širdelėse, kaip prasmingai ir sumaniai leidžia dieneles darželyje kurdami, šokdami dainuodami, perimdami senolių patirtį, nes vaikystės džiaugsmas puikiai atsispindi lankstinukuose.

Lankstinukų paroda su žodine-menine vaikų, bendruomenės kūryba eksponuojama nuo gegužės

02 dienos iki gegužės 31dienos Kauno rajono švietimo centre Saulės g.12, Kaunas.

Lankstinukai, atsiųsti elektroniniu paštu, eksponuojami Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio internetiniame puslapyje nuo gegužės 02 dienos  https://www.md.raudondvaris.lm.lt/   

Parodos dalyviai, lankstinukų skaičius:

Raseinių r. Ariogalos lopšelis-darželis – 2

Kelmės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ – 1

Kėdainių lopšelis-darželis”Puriena” – 1

Kauno lopšelis-darželis “Žara” – 1

Kauno lopšelis-darželis “Svirnelis”– 1

Kauno lopšelis-darželis”Šermukšnėlis” – 1

Kauno lopšelis – darželis „Girinukas“ – 2

Kauno m. lopšelis-darželis ,,Pušynėlis” – 1

Kauno r. Raudondvario lopšelis-darželis „Riešutėlis“ – 1

Kauno r. Raudondvario lopšelis-darželis – 6

Viso – 17 lanstinukų.

Pasigėrėk, pasikviesk kitus, dalyvauk su geru nusiteikimu parodoje, bendrauk ir bendradarbiauk pozityviai nusiteikęs. Pasidžiaukime parodoje aktyviausių, geranoriškai dalyvavusiųjų sukurtais darbeliais.

PARODOS ORGANIZATORIAI 

Raudondvario lopšelio-darželio direktorė Žydrūnė Jankūnienė

Pavaduotoja ugdymui Ligita Kasiukevičienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Daiva Zaksaitė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Gerda Patinskienė