Gyvenimo įgūdžių ugdymas

Remiantis „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“ ikimokyklinukams, parengti pratimai, ugdantys įvairius gebėjimus, atitinkančius šio amžiaus tarpsnio vaikų gyvenimo ypatumus. Pratimai suskirstyti pagal vystymosi sritis: savimonė, priklausymas grupei, poreikiai, teisës ir atsakomybė, kasdienës situacijos ir rizikos situacijos. „Gyvenimo įgūdžių programą“.

Gyvenimo įgūdžių ikimokyklinis_amzius