Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

Tai gairės ugdytojams, kuriose pateikiama vaiko iki šešerių metų įgyjamų esminių nuostatų ir gebėjimų visuma ir jo ugdymosi pažangą nusakantys žingsniai. Taikant Pasiekimų aprašą vadovaujamasi nuostata, kad kiekvieno vaiko pažanga priklauso nuo jo individualių galių ir ugdytojų profesionalumo.

IKIMOKYKLINIO-AMŽIAUS-VAIKŲ-PASIEKIMŲ-APRAŠAS