Ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo karantino metu rekomendacijos nuo 2020 m. Gegužės 18 d.

  1. Rekomenduojama vaiko (-ų) tėvams (globėjams) ugdyti vaiką (-us) namuose:

1.1. Kai vaikas (-ai) serga lėtinėmis ligomis nurodytomis sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“.

1.2. kai vaikas (-ai) gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis nurodytomis Įsakyme Nr. V-483: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas.

  1. Asmenys, atlydintys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) taip pat rekomenduojama dėvėti vienkartines pirštines.
  2. Įeinant ar išeinant dezinfekuoti rankas.
  3. Laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo.
  4. Nevesti vaikų, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių.
  5. Vaiką atvesti ir pasiimti gali vienas suaugęs žmogus (neiti grupėmis).
  6. Nesinešti žaidimams skirtų žaislų.

 

Visuomenės sveikatos specialistė Guoda Sakaitė

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUO 2020-05-18 TVARKA