ILGALAIKIS „EŽIUKAI“ GRUPĖS PROJEKTAS „KELIAUKIME KARTU“

Žvelgiant iš šių dienų perspektyvos,  tėvai yra labai užimti, dažnai neturi laiko bendrauti su pedagogais, tad būtina įvertinti, kokiais būdais perteikti jiems informaciją, kad ji būtų išgirsta ir įsisavinta, ir taip įtraukti juos į vaikų ugdymo(si) procesą. Juk šeimos ir ugdymo įstaigos darbuotojų bendradarbiavimas – būtina sąlyga sėkmingam vaiko ugdymui(si). Pedagogai, kurie iš tikrųjų suvokia šeimos svarbą ugdant vaikus, ir tiki, kad dirbdami su tėvais gali daug pasiekti, gali sukurti tikrą partnerystę. Vaikai, stebėdami, kaip pagarbiai ir nuoširdžiai bendrauja jų šeima ir pedagogai, mato, kad abu jų pasauliai – namai ir ikimokyklinė ugdymo įstaiga – yra susiję. Edukologų empirinių tyrimų rezultatai rodo, kad vaikai, kurių tėvai prisideda prie jų ugdymo(si), vėliau pasiekia geresnių rezultatų, labiau mėgsta mokytis, geriau elgiasi, yra aukštesnės savivertės (Tėvų ir pedagogų partnerystės galia, 2015).

Ieškant patrauklios veiklos, kuri įtrauktų tėvus ir paskatintų prisijungti prie ugdymo proceso, gimė edukacinių išvykų projekto idėja. Juk keliaudami žmonės atsipalaiduoja, atitrūksta bent trumpam nuo kasdieninių rūpesčių, pasisemia naujų patirčių. Kelionės ne tik pažinimas, bet ir puikus bendravimo būdas, laisvoje, neformalioje aplinkoje. Žmonės kelionėje labiau atsiskleidžia ir pažįsta vieni kitus.  Todėl tikimės, kad šis projektas padės geriau pažinti ne tik pedagogams tėvus, bet ir tėvams mus, bei sukurs glaudesnį ryšį skatinantį bendradarbiauti. Edukacinių išvykų metu ugdytinių tėvai iš arti susipažins su tuo, kaip ugdosi jų atžalos, pamatys savo vaikus veikiančius ne tik grupėje, bet ir kitoje aplinkoje: kaip jie geba bendrauti ir elgtis įvairių situacijų metu.

Projekto „Keliaukime kartu“ tikslas – skatinti tėvų, pedagogų ir ugdytinių bendravimą ir bendradarbiavimą, įtraukiant tėvus į išvykų organizavimą bei jų vykdymą.

Nuo 2023 m. rugsėjo 4 dienos iki metų galo suorganizuotos 4 išvykos su ugdytinių tėvais ir seneliais:

  1. Išvyka „Moliūgų kiemas 2023“, dalyvavo 3 tėvai;
  2. Išvyka į Raudondvario šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčią, dalyvavo 4 tėvai;
  3. Išvyka į LYTAGROS ŽŪB galvijų ūkį, dalyvavo 3 tėvai;
  4. Išvyka į Filmai ir kvapai MB (aromama), dalyvavo 6 tėvai.

Tikime savo projekto prasmingumu ir džiaugiamės tėvais, kurie bendradarbiauja. Lopšelyje-darželyje darome tai, kas teikia malonumą visiems, tiek vaikams, tiek tėvams.

Straipsnį parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Drumstė.