Inovacinė paslauga – „Vokiečių kalba su Kiškiu Hansu“

Kam skirta inovacija (tikslinė grupė)?

Paslaugos inovacija skirta priešmokyklinio ugdymo ugdytiniams.

Nuo 2023 m. rugsėjo mėn. lopšelyje-darželyje pradėta įgyvendinti projekto programa su Vilniaus Goethe’s institutu „Vokiečių kalba su Kiškiu Hansu (Deutsch mit Hans Hase)”, skirta ankstyvajam vokiečių kalbos mokymui. Programa remiasi Niurnbergo rekomendacijomis ankstyvojo užsienio kalbos mokymo srityje.

Kokias problemas sprendžia inovacija, kokius poreikius atliepia ?

Kultūrinę ir kalbinę įvairovę vaikai patiria šeimoje, kaimynystėje, darželyje. Anglų kalbą vaikai girdi kasdien, naudoja IT žaidimuose, animacijoje. Vokiečių kalba sutinkama rečiau. Supažindinus ugdytinių tėvus su „Hans Hase“ programa ir gavę pritarimą, vienoje priešmokyklinio ugdymo grupėje pradėta naudoti vokiečių kalbos programa. Programos tikslas – įvairioms kultūroms atviras vaikas siekiant, kad vaikai kuo anksčiau išmoktų bendrauti kita kalba. Pradėjus mokytis anksčiau – įgūdžiai išlieka ilgiau. Mokantis kitos kalbos vaikas lavina mąstyseną, kūrybiškumą, atmintį, tampa atviresnis, pajėgesnis įsiklausyti į kitus ir su jais bendrauti, geriau pajunta gimtosios kalbos ypatumus, atpažįsta skirtingų kalbų žodžius, lavina bendruosius kalbėjimo įgūdžius. Anksčiau pramokus vienos kalbos, mokytis kitos kalbos yra lengviau. Vaikai suvokia kitą kalbą kaip aplinkos dalį ir nebijo kontaktų su kitos kultūros žmonėmis. Šiuolaikiniame pasaulyje vienos užsienio kalbos nepakanka, galbūt vokiečių kalbos pradžiamokslis padės renkantis antrąja užsienio kalba mokykloje.

Kaip inovacija išplečia ugdymo(si) galimybes?

Užsiėmimų metu naudojama mokymo medžiaga, kurią sudaro mokytojo knyga su detaliais užsiėmimų planais, spalvotais įvairaus dydžio paveikslėliais, plakatais, užduočių ir spalvinimo lapais, dainų įrašai. Šią programą vykdo darželiai ir mokyklos visoje Europoje.

Programa paremta natūraliu vaikų domėjimusi viskuo, kas nauja. Užsienio kalbos jie mokosi panašiai kaip ir gimtosios: klausydamiesi, žiūrėdami ir atlikdami kalbinius veiksmus. Lėlė Kiškis Hansas dalyvauja visose veiklose ir stengiasi, kad vaikams būtų smagu mokytis. Taip išugdoma palanki nuostata užsienio kalbos atžvilgiu, kuri padeda tvirtus pagrindus tolesniam ir motyvuotam gilinimuisi į kalbas. Veiklose su Kiškiu Hansu vaikai žaidžia, dainuoja, šoka, rimuoja, atlieka kūrybines veiklas, aptariamos įprastos bendrajam ugdymui temos, tokios kaip „Aš esu…”, „Mano namai”, „Mano šeima”, „Mano draugai”, „Skaičiai ir spalvos”, „Gimtadienis”, „Mano drabužiai” „Transporto priemonės”. Įpusėjus mokslo metams ugdytiniai jau žino nemažai vokiškų žodžių, geba skirstyti juos į grupes, gali atsakyti į klausimus: kas auga darže? Kas gyvena namuose? Kokių žaislų yra darželyje? Kokius gyvūnus sutinkame ūkyje? Vaikai geba neverbaliniu arba paprastomis priemonėmis paremtu verbaliniu būdu sureaguoti į kelis paprastus jiems užduodamus klausimus, moka keletą dainelių, rimuotų posakių ir eilėraštukų. Žaisdami, vaidindami geba trumpais sakiniais atkartoti jau girdėtas situacijas, istorijas, Kiškio Hanso ir jo draugų nuotykius. Kalėdiniame renginyje, kurį pristatė visai darželio bendruomenei bei tėveliams, atliko vokišką dainelę apie žibintą.

Kokie inovacijos privalumai ir trūkumai?

Labai svarbu, kad vaikams smagu mokytis vokiečių kalbos, kad ugdomas teigiamas jų požiūris į svetimą kalbą ir kultūrą bei skatinamas atvirumas kitoms kalboms ir kultūroms. Svarbu šiame projekte, jog vaikai susipažįsta su nauja kalba jiems pažįstamoje aplinkoje, kurioje jie jaučiasi užtikrintai ir saugiai.

Dera apsvarstyti ankstyvo kalbos mokymosi pasirinkimą, kuomet vaikai patiria bendruosius ugdymosi sunkus arba kalbos vystymosi sulėtėjimą. Tikėtina, kad daugeliu atveju esant kalbos raidos sutrikimui jis pasireikš ne tik gimtojoje, bet ir antrojoje kalboje.