IŠTARK AČIŪ

 KAUNO RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, TĖVŲ(GLOBĖJŲ) IR MOKYTOJŲ KŪRYBINĖ AKCIJA
 „IŠTARK AČIŪ“, SKIRTA PADĖKOTI POLICIJOS IR MEDICINOS DARBUOTOJAMS

 

Raudondvario lopšelis – darželis nuo gegužės mėnesio pradžios organizuoja kūrybinę akciją „IŠTARK AČIŪ“ policijos ir medicinos darbuotojams. Aktualią idėją, susiklosčius ekstremaliai situacijai pasaulyje ir mūsų šalyje, susivienyti ir sutelkti Kauno rajono ikimokyklinių įstaigų bendruomenes kilniam tikslui, kuriant padėkas, pasiūlė darželio direktorė Žydrūnė Jankūnienė. Akcijos tikslas – ištarti AČIŪ, ugdant vaikų pilietiškumą, empatiją, pagarbą policijos ir medicinos darbuotojams, domėtis profesijomis, skatinant vaikų meninę ir žodinę kūrybą. Džiaugiamės, kad prie akcijos prisijungė Vilniaus, Kauno, Šilalės miestų ikimokyklinių ugdymo įstaigų ugdytiniai. Padėkos eksponuojamos akcijoje dalyvaujančių mokyklų, ikimokyklinių ugdymo įstaigų internetiniuose puslapiuose ir Raudondvario lopšelio-darželio internetiniame puslapyje.

Švelnus, padrąsinantis žodis iš vaikų pozicijos, ne tik ramina, bet ir suteikia daug jėgų, proveržio karantino laikotarpiu, ypač esantiems priešakinėse žmonių saugojimo, pagalbos suteikimo linijose. Manome, kad tam pritarė mažieji kūrybinės akcijos dalyviai, tapdami savo kūrybos skleidėjais.

Dėkojame akcijos dalyviams: Karmėlavos l/d “Žilvitis”, Garliavos l/d “Eglutė”, Noreikiškių l/d “Ąžuolėlis”, Raudondvario l/d “Riešutėlis”, Vilniaus l/d “Berželis”, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklai, Šilalės l/d “Žiogelis”, Kulautuvos ir Raudondvario lopšeliams-darželiams už žodinės ir meninės vaikų kūrybos įprasminimą sukurtose padėkose, kurių daugiau nei septyniasdešimt, skatinant ir atliepiant vaikų norą kurti, eiliuoti ir išradingai padėkoti policininkams, gydytojams.

Padėkas įteikime po karantino, ugdymo įstaigų gyvenamojoje vietoje policijos ir medicinos darbuotojams. Tikimės, kad patirti įspūdžiai paliks ryškų pėdsaką akcijoje dalyvavusių vaikų širdelėse.

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Daiva Zaksaitė