„Juk nėr gražesnės Lietuvos nei ši“

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – Vasario 16-osios šventę pasitikome lopšelio-darželio „Vyturėlis“ langus papuošę trispalvėmis pasagėlėmis. Šventinę nuotaiką kūrė vaikų kūrybiniai darbeliai bei mokytojų ir ugdytinių dėvimas tautinis drabužis. Lietuvos tautinė giesmė sukvietė darželio bendruomenę švęsti Lietuvos gimtadienį. Šventinio rytmečio metu ugdytiniai sukosi rateliuose, dainavo dainas, deklamavo eiles apie Lietuvą. Ugdytiniai su mokytojomis sukūrė video pasveikinimą Lietuvai.

Šventinės savaitės laikotarpiu organizuotos veiklos formavo vaikų suvokimą apie gimtą kraštą, skatino domėtis ir didžiuotis sava šalimi.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Gintarė Gulbinienė