Kalėdos 2021

Šviesus ir prasmingas 2021 metų užbaigimas išsipildė „Volungėlių“ priešmokyklinėje grupėje “Šventųjų Kalėdų stebuklas” projekto dėka. Veiklos vyko bendradarbiaujant su „Pelėdžiukų“ priešmokyklinio ugdymo mokytojomis bei Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės klebonu. Projekto metu ugdytiniai įgijo žinių apie Jėzaus gimimo istoriją, atrado Šv. Kalėdų šventės ištakas. „Volungėlių“ grupės ugdytiniai parodė „Šv. Kalėdų naktis“ spektaklį, mokinosi atrasti savyje kūrybinių galių vaidinti, improvizuoti ir tuo džiaugsmingai dalintis su kitų grupių ugdytiniais. Nors ir negausus priešmokyklinukų būrelis aplankė Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčią, kur pasigėrėjo prakartėle, pagrojo su J. Naujalio jaunystės vargonais, apžiūrėjo bažnyčios slapčiausius kampelius. Priešmokyklinukai uždegė šviesos žvakeles, linkėdami gražių ir linksmų ateinančių metų savo šeimoms bei draugams. Dėkojame mons. A. Paulauskui, kuris nuotaikingai ir šiltai priėmė mūsų ugdytinius kalėdiškai jaukioje bažnytėlėje.

Parengė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Gerda Patinskienė