KAZIUKO MUGĖ DOVANOJA AMATŲ KRAITĘ

Šiais metais Kaziuko mugė buvo ypatingai jauki, išskirtina lietuvybe dvelkianti, be triukšmingo kermošiaus ar gausaus šurmulio. Puoselėjant tautinį paveldą, buvo atsigręžta į senolių gyvensenos ypatumus, tradicinius amatus ir lietuvių darbštumą. Prisimenant liaudies kūrybą, mūsų įstaigoje vyko projektas, kurio metu grupių mokytojos ugdytinius supažindino su Kaziuko mugės ištakomis – Šv. Kazimieru, jo istorija. Integruojant etnokultūrinę veiklą į ugdymo procesą, ugdytiniai prisiminė Lietuvos folkloro tradicijas, tyrinėjo senovinius amatus, sužinojo kokius daiktus gamino amatininkai – stalius, kalvis, verpėja, puodžius ir kiti. Grupėse ugdytiniai ruošė darbelius, kurie simbolizuoja kasmetinę Kaziuko mugę. Projekto užbaigimas vyko kovo 4 d. įstaigos salėje, surengus autentišką „Amatų kraitės“ parodą. Joje buvo eksponuojami kūrybiniai ugdytinių darbeliai bei ugdytinių šeimos narių atnešti senoviniai daiktai, rakandai, kurie gyvai liudijo apie protėvių gyvensenos savitumą ir išskirtinumą. Parodos metu logopedė R. Ordienė, pasipuošusi lietuvaitės tautiniais drabužiais, grupėms pravedė edukaciją „Senoviniai daiktai, kuriuos regiu retai“.
Dėkojame visiems tėveliams, bendruomenės nariams, kurie į „Amatų kraitės“ parodą pristatė senovinių rakandų, namų apyvokos daiktų, protėvių naudotų ūkio padargų. Ugdytiniai turėjo progą ne tik juos pamatyti, bet ir paliesti – laidynę pakilnoti, su sviestmuše pamušti, vyžas pasimatuoti, siūlais juostą austi.

Parengė priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Gerda Patinskienė