Kovo 11-oji

Kovo 9-13 d. buvo vykdomas projektas „30 vėjo malūnėlių Lietuvai“. Visą savaitę ugdytiniai kartu su pedagogais gilino žinias apie Lietuvą, jos istoriją, simbolius bei papročius. Kiekviena grupė kūrė savo herbą, mokinosi giedoti himną, kūrė meninius darbelius su trispalvės simbolika. Kovo 10 d. Raudondvario lopšelio-darželio kieme visa darželio bendruomenė paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną – 1990 m. kovo 11-ąją. Šia proga visi kartu dainavo daineles apie Lietuvą, sukosi lietuvių liaudies rateliuose. Šventės pabaigoje ugdytiniai savo gamintais vėjo malūnėliais papuošė lauko teritoriją trispalvės spalvomis. Ši savaitė ugdytinių širdelėse pažadino pasididžiavimą savo tautos istorija ir puoselėjo meilę savo gimtam kraštui.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Gerda Patinskienė