LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ STEM GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2024 M.