MUZIKOS GARSAI IR INSTRUMENTAI SU STEAM

 Ikimokyklinės „Kiškučių“ grupės ugdytiniai žaidė garsais, sujungdami skirtingas mokslo rūšis (dailę, muziką, technologijas, matematiką) į vieną patirtinį ugdymą.

Veiklos tikslas: supažindinti vaikus su muzikos instrumentų įvairove, muzikos instrumentų skirtinga išvaizda ir garso išgavimo būdais.

Mažieji „kiškučiai“ susipažino su muzikos raštu, natomis, smuiko raktu, sužinojo kas yra kompozitorius, dirigentas, orkestras.

Ugdytiniai iš antrinių žaliavų (kartono tūtelių, plastikinių indelių, sėklų) pagalba, gamino muzikos instrumentus: gitaras, barškučius, dūdeles, Kazu instrumentus. Jais grojo, mušė ritmą, muzikavo, susidomėję stebėjo, lygino instrumentus. Žiūrėjo video apie muzikos instrumentus ir klausėsi simfoninio orkestro. Gamindami instrumentus, juos lygino pagal dydį, aukštį, skaičiavo. Ugdytiniai pagal trafaretą patys apsibrėžė instrumentą ir stengėsi iškirpti. Puošybai vaikai naudojo pačių pasirinktas kūrybines priemones. Užpildydami barškučius mažieji pasirinko įvairias sėklas, daržoves, kurias taip pat lygino pagal spalvą, dydį, formą. Kūrybiniame procese vartojo vaizdingus žodžius, posakius, patarles, mįsles. Interaktyvioje salėje, klausydami klasikinės muzikos, liedami akvarelę perteikė savo patirtas emocijas piešimo lape.

Ugdytiniai su dideliu entuziazmu įsitraukė į šias veiklas, dauguma vaikų gebėjo dirbti savarankiškai ir užbaigti užduotį. Po užduočių atlikimo vyko diskusija, kurios metu buvo analizuojamos iškilusios problemos, sėkmės: džiugesį kėlė burtų keliu išsirinktas instrumentas kurį gamins, daugiausiai emocijų sukėlė pačių surengtas koncertas. Sunkiau sekėsi apsibrėžti trafaretą, jį iškirpti, bet padėdami vieni kitiems įveikė sunkumus.

Ugdytiniai, aktyviai dalyvaudami veiklose, ugdėsi kūrybiškumo, savarankiškumo, estetinius, santykių su suaugusiais ir bendraamžiais įgūdžius.

Parengė ikimokyklinio mokytoja – metodininkė Jurgita Kučinskienė