„Juk nėr gražesnės Lietuvos nei ši“
Naujienos

„Juk nėr gražesnės Lietuvos nei ši“

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – Vasario 16-osios šventę pasitikome lopšelio-darželio „Vyturėlis“ langus papuošę trispalvėmis pasagėlėmis. Šventinę nuotaiką kūrė vaikų kūrybiniai darbeliai bei mokytojų ir ugdytinių dėvimas tautinis drabužis. Lietuvos tautinė giesmė sukvietė darželio bendruomenę švęsti Lietuvos ...

Read more
Naujienos

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ, MOKINIUI PAGALBOS SPECIALISTŲ PROJEKTAS „ĮTRAUKUSIS UGDYMAS KIEKVIENO VAIKO PAŽANGAI“

Nuo 2021-12-01 iki 2022-01-31 Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“  organizacinė darbo grupė (direktorė Žydrūnė Jankūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ligita Kasiukevičienė, logopedė – metodininkė Rūta Ordienė, psichologė Ingrida Markūnė, Kauno r. švietimo centro metodininkė Rasa Sasnauskienė) pakvietė ...

Read more
„LAISVĖS LIEPSNELĖ PLEVENA“
Naujienos

„LAISVĖS LIEPSNELĖ PLEVENA“

Sausio 13-ąją – Laisvė gynėjų dieną, rytas darželyje prasidėjo pilietine akcija „Laivės liepsnelė plevena“. Ryte, skambant Eurikos Masytės dainai „Laisvė“, mokytojos pasitiko ugdytinius, bendruomenės narius ir prisegė kiekvienam neužmirštuolės žiedą. Visuose darželio languose 8 ...

Read more
Kalėdos 2021
Naujienos

Kalėdos 2021

Šviesus ir prasmingas 2021 metų užbaigimas išsipildė „Volungėlių“ priešmokyklinėje grupėje “Šventųjų Kalėdų stebuklas” projekto dėka. Veiklos vyko bendradarbiaujant su „Pelėdžiukų“ priešmokyklinio ugdymo mokytojomis bei Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės klebonu. Projekto metu ugdytiniai įgijo ...

Read more