PADĖKA

Dėkojame internetiniam knygynui patogupirkti.lt už mažiesiems lopšelio-darželio „Vyturėlis“ skaitytojams padovanotas knygeles.

Nuoroda į internetinį knygyną http://patogupirkti.lt/