IŠVYKA Į ISTORINĘ LIETUVOS RESPUBLIKOS  PREZIDENTŪRĄ IR RAUDONDVARIO DVARO MUZIEJŲ
Naujienos

IŠVYKA Į ISTORINĘ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRĄ IR RAUDONDVARIO DVARO MUZIEJŲ

Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ priešmokyklinės „Volungėlių“ grupės ugdytiniai, įgyvendindami atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1a764050239511edb4cae1b158f98ea5   ir vykdydami projektinę veiklą „Ką žinau apie žymius Lietuvos žmones“, susipažino su svarbiomis mūsų šaliai ir Raudondvariui asmenybėmis. Kovo 2 d. ...

Read more
PARODA „PIEŠIAME LIETUVĄ“
Naujienos STEAM

PARODA „PIEŠIAME LIETUVĄ“

Artėjant Lietuvos gimtadieniui, Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ bendruomenė susibūrė bendrai veiklai – savo kūrybiniais darbais išradingai pasveikinti tėvynę Lietuvą. Grupėse mokytojos su ugdytiniais, pasitelkdami pasirinktas kūrybinės raiškos priemones, diskutuodami apie gimtąjį kraštą kūrė kolektyvinius darbus ...

Read more