PARODA „PIEŠIAME LIETUVĄ“

Artėjant Lietuvos gimtadieniui, Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ bendruomenė susibūrė bendrai veiklai – savo kūrybiniais darbais išradingai pasveikinti tėvynę Lietuvą.

Grupėse mokytojos su ugdytiniais, pasitelkdami pasirinktas kūrybinės raiškos priemones, diskutuodami apie gimtąjį kraštą kūrė kolektyvinius darbus – plakatus. Ugdytiniai namuose su šeimomis drąsiai eksperimentuodami konstravo, statė  Lietuvos pilis, kuriomis papuošė „Vyturėlio“ edukacines erdves. Visa bendruomenė džiaugėsi, grožėjosi vieni kitų kūriniais.

Ruošdamiesi parodai,  ugdytiniai taikė STEAM metodą, ugdėsi socialinę, pažinimo, komunikavimo, menines kompetencijas. Ugdytiniai su mokytojais žiūrėjo edukacinius filmus, nuotraukas apie Lietuvą,   diskutavo ir dalinosi mintimis apie tėvynę, plėtė žinias apie savo gimtąjį kraštą, ugdėsi gebėjimą papasakoti apie jos gamtą ir grožį, gyvūniją, istoriją. Prisiminė, susipažino su Lietuvos simboliais – vėliava, herbu. Sužinojo ir įvardijo žymias Lietuvos vietoves: Gedimino pilį, televizijos bokštą, Trakų pilį, keletą didžiųjų miestų, upių, ežerų, jūrą.

Prie šios parodos prisijungė Raudondvario kultūros centras, pasiūlęs kūrybiniais darbais papuošti ir Raudondvario kultūros centro erdves.

 

Parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Danguolė Šereivienė