POPIETĖ „LINK MOKYKLOS TAKELIU, PO ŽINGSNELĮ, PAMAŽU“

Vaikystė yra gražiausias ir dažnai geriausias žmogaus gyvenimo laikotarpis. Ji kupina emocijų, ieškojimų, atradimų bei įspūdžių. Vaikystė prabėga kaip trumpa akimirka, bet palieka ryškų pėdsaką žmogaus gyvenime.

Atrodo, taip nesenai šie vaikai įžengė į grupę, o gegužės 30 dieną, nuskambėjo paskutiniai  priešmokyklinukų išleistuvių šventės akordai. Ugdytiniai šoko, dainavo ir deklamavo eilėraštukus, dovanojo mamytėms savo užaugintas gėlytes, tėveliams savo rankytėmis išpieštus akmenėlius, rašė palinkėjimus darželiui bei kartu su tėveliais sodino liepą, mokytojos vaikams įteikė diplomus, liudijančius „Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos“ užbaigimą.

Popietės metu vaikai ugdėsi daugelį gebėjimų. Dalyvaudami gebėjo suprasti kitą, klausėsi kalbančiųjų draugų ir suaugusiųjų, susikaupė, kad galėtų suprasti kitus. Deklamuodami eilėraščius naudojosi kalbos galimybėmis, ugdėsi pagarbą savo gimtajai kalbai, tarmei, plėtojo savo žodyną. Dainuodami vieni, porose ir grupėse derinosi prie kitų vaikų tembro, tempo, garsumo, ritmo ir judesių taip ugdydami meninį gebėjimą dainuoti. Šokdami kartu su tėveliais, fantazuodami, spontaniškai kūrė šokio judesius atsižvelgdami į šokio nuotaiką ir temą, šokdami drauge stengėsi koordinuoti veiksmus, judėti darniai, sutartinai pasitikėdami savimi ir savo tėvais, kurdami šokį tyrinėjo judesių parinkimo ir jungimo galimybes. Ugdydamiesi visuomeninio ugdymo gebėjimus dalyvavo kasdienėse repeticijose, bendradarbiaudami savo iniciatyva, elgesiu ir darbais prisidėjo prie grupės gerovės, vadovavosi bendrais grupės susitarimais bei taisyklėmis. Su tėveliais rašydami bendrą palinkėjimą darželiui ugdėsi bendradarbiavimo gebėjimą, glaudesnį ryšį su savo tėvais, siekiant bendro tikslo,  kartojosi jau pažintas raides, žodžius užrašė spausdintinėmis raidėmis. Popietės metu ugdytiniai bendravo su kitų šeimų nariais, bendradarbiaujant formavosi teigiamas nuostatas į šeimą, priklausymą šeimai, šeimos narius, santykius, buvimą kartu šeimoje, šeimų įvairovę, toleranciją.

 

Straipsnį parengė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Sandra Milašauskienė