PROJEKTAS – AŠ IR MANO SPORTUOJANTI ŠEIMA

Sportas ne tik didina vaikų ištvermę, stiprina imunitetą ir raumenyną, gerina nuotaiką, bet ir ugdo koncentraciją, atsakomybę, lyderystės įgūdžius. Sportas įdarbina ne tik vaiko kūną, bet ir protą, atlikti tyrimai rodo, kad sportuojantys vaikai geriau mokosi bei įsimena naują informaciją. Fizinio ugdymo specialistai pataria tėvams, kuo daugiau laiko praleisti su vaikais užsiimant fizine veikla, atrandant aktyvaus laisvalaikio malonumą.

Ugdant vaikų fizinį aktyvumą lopšelio-darželio „Vyturėlis“, „Vyturiukų“ grupėje visą savaitę vyko sportinės veiklos įtraukiant tėvus. Sportinių veiklų tikslas – bendraujant ir bendradarbiaujant su tėvais stiprinti vaikų fizinį aktyvumą. Uždaviniai – siekti aktyvaus šeimos narių dalyvavimo (bendravimo ir bendradarbiavimo) ugdymo procese; saugoti ir stiprinti vaiko fizinę sveikatą. Dalyvaudami veiklose ugdytiniai įgijo žinių apie sportinių pratimų įvairovę ir sporto teikiamą naudą žmogaus sveikatai. Diskutuodami su tėveliais bei mokytojomis turtino kalbos žodyną, lavino gebėjimą mąstyti, reikšti savo mintis ir išgyvenimus. Žiūrėdami edukacinius filmus bei pateiktis apie sportą, įsiminė svarbiausias taisykles norint taisyklingai sportuoti nepakenkiant savo sveikatai, lavino kūno koordinaciją, greitį, vikrumą, lankstumą, jėgą, ištvermę,  sportuodami atliko sudėtingesnius judesius kojomis ir rankomis.

Taikant STEM metodą, lavindami smulkiąją motoriką, ugdytiniai iš gamtinės medžiagos konstravo skaičius nuo 0 iki 10, žodžius SPORTAS, SVEIKATA, JUDĖTI, BĖGTI, įvairias raides, iš butelių kamštelių dėliojo dviračio, kamuolio, sportuojančio žmogaus kontūrus. Lavindami smulkiąją motoriką ugdytiniai ugdėsi skaičiavimo ir matavimo įgūdžius, įsiminė ir įvardino figūrų pavadinimus, klasifikavo daiktus pagal dydį, spalvą, įvardino spalvų pavadinimus. Noriai tyrinėjo, su kokiomis medžiagomis konstravo, siūlė savo idėjas, ką dar galima būtų tyrinėti. Konstruodami patys ieškojo netikėtų sprendimų, konstravimo variantų, keitė, pertvarkė ir siekė geriausio rezultato, nebijojo suklysti. Bendraudami tarpusavyje tarėsi su kitais bendraamžiais, mokėsi vienas iš kito nepavykusių veiksmų. Kopijuodami ir dėliodami raides jas įsiminė ir gebėjo įvardinti jų pavadinimus, veikė susitelkę, išradingai, savaip, savarankiškai, bandė patys įveikti iškylančias kliūtis, nepavykus tarėsi su draugais ir bendradarbiaudami rado geriausius sprendimo būdus.

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sandra Milašauskienė