PROJEKTAS „GANDRAS ANT STOGO – LAIMĖ NAMIE“

Gandro diena švenčiama kovo 25 dieną, kai į mūsų kraštą grįžta baltieji gandrai. Sakoma, kad grįždamas gandras ant uodegos parneša kielę, kuri išspardo paskutinius žiemos ledus. Gandras – pavasario pranašas.

Laukdami grįžtančio gandro, Raudondvario lopšelis-darželis „Vyturėlis“ pedagogai, ugdytiniai su tėveliais(globėjais), socialiniais partneriais – su kuriais sudarytos sutartys organizuoti, dalyvauti suderintose STEM metodo taikymo veiklose, renginiuose – įsitraukė į  projektą  „Gandras ant stogo – laimė namie“.

Projekto – parodos metu buvo išnagrinėti STEM mokyklos ženklelio kriterijai: tyrinėjimu grindžiamas gamtos mokymas, dėmesys STEM temoms ir kompetencijoms, veiklos vykdomos su kitomis mokyklomis, su tėvais arba globėjais, suteikta galimybė naudotis technologijomis ir įranga.

Darželio vaikai ugdėsi pažintinę, kūrybiškumo, komunikavimo kompetencijas.

Ugdytiniai su mokytojais peržiūrėjo edukacinius filmus, nuotraukas diskutavo ir dalinosi mintimis apie paukščius, plėtė žinias apie gandrus: kuom gandrai maitinasi, kiek sveria, kur suka lizdus, kada (iš)-parskrenda, aptarė jų išvaizdą, naudą gamtai. Diskutavo apie gamtos grožį, gyvūniją, apie šiukšlių žalą gamtai, mūsų tinkamą elgesį gamtoje. Pasirinkę kūrybinės raiškos priemones, išradingai, drąsiai eksperimentuodami, konstravo, kūrė darbus gandrų, kitų paukščių tema, kurie buvo eksponuojami įstaigų vidaus edukacinėse erdvėse.

Projektą – parodą „vainikavo“ ugdytinių su tėvais(globėjais) pagaminti gandrai, kurie „nutūpė“ mūsų ir socialinių partnerių lauko edukacinėse erdvėse.

Dėkojame socialiniams partneriams, įsitraukusiems į STEAM projektą-parodą:

Kauno r. Raudondvario lopšeliui-darželiui „Riešutėlis“ – mokytoja Asta Žičkevičienė;

Kauno r. Kulautuvos lopšeliui-darželiui – mokytojos Lina Sidikerskienė, Simona Barysienė;

Kauno r. Kulautuvos pagrindinės mokyklos Batniavos skyriui – mokytojos Asta Poželienė, Asta Rimkienė, Vitalija Petrauskienė;

Kauno r. Kulautuvos pagrindinei mokyklai – mokytojos Irena Danieliūtė, Valdonė Galinytė, Jolanta Gecevičienė.

 

Parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Eglė Jasukaitienė