PROJEKTAS ĮSTAIGOJE „PAUKŠTELIŲ SUGRĮŽTUVĖS“

Kovo 15-21 dienomis lopšelio-darželio „Vyturėlis“ edukacinėse erdvėse  vyko projektas ,,Paukštelių sugrįžtuvės“, kuriame dalyvavo visų lopšelio-darželio grupių ugdytiniai, jų tėveliai, mokytojos, mokytojų padėjėjos.

Ugdytiniai lavino  pažintinius gebėjimus ieškodami informacijos apie migruojančius paukščius enciklopedijose, žurnaliukuose ,,Lututė“, Salemono Paltanavičiaus interaktyvioje knygoje ,,Gamtos metų ratas“, garsinėje knygoje ,,Lietuvos paukščiai“.

Ugdytiniai turtino žodyną žaisdami pirštukų žaidimą ,,Dešimt paukščių tupi“, klausydami paukščių balsų išmoko jų pamėgdžiojimų, kuriuos panaudojo žaidybinėse veiklose. Kurdami informacinius plakatus apie pasirinktus paukščius, vaikai bendradarbiaudami priėmė sprendimus sėkmingai bendrai veiklai, kurioje pritaikė įgytas žinias, susitarimo būdu pasirinko gamtinę medžiagą, dailės priemones, antrines žaliavas kūrybinei veiklai.

Projektą vainikavo šventinis rytmetis ,,Suprašė Žvirblis didelę puotą“. Lopšelio-darželio kiemo edukacinėse aplinkose, pasipuošusius savo gamybos paukščių karūnoms, vaikus pasitiko nuotaikingi personažai Žvirblis, Gandras, Šarka, Pelėda ir Pavasaris. Visi drauge linksmai šoko lietuvių liaudies ratelius „Kanapyčia”, „Žvirbli, žvirbli ko, ko, ko“, „Šarkele, varnele“, „Garnys, garnys “. Pelėda su vaikais sekė lietuvių liaudies pasaką be galo „Sėdi žvirblis ant krantelio“. Ugdytiniai minė mįsles, mėgdžiojo įvairių Lietuvos paukščių garsus, dainavo ir šoko pagal dainų ,,Ca ca gandras”, ,,Žalias noras” muziką ir žodžius.

Parengė ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Daiva Murinienė