PROJEKTAS „MUS KALBINA KNYGOS LAPELIAI“

Balandžio 17-28 dienomis ikimokyklinio ugdymo grupių „Kiškučiai“, „Stirniukai“, „Voveriukai“, „Drugeliai“ ir „Ežiukai“ ugdytiniai dalyvavo bendrame projekte ,,Mus kalbina knygos lapeliai“. Prijekto tikslas – ugdyti meilę ir pagarbą knygoms bei gimtajai kalbai, skatinti bendradarbiavimą tarp pedagogų ir socialinių partnerių.

Projekto organizatoriai pasikvietė  leidyklos UAB „Dajalita“ darbuotojus, kurie papasakojo, kaip „gimsta“ knygos, kuo skiriasi knygų leidimas dabar ir anksčiau, kokias pagrindines spalvas leidykloje naudoja ir kaip išgaunamos kitos spalvos. Leidyklos savininkė padovanojo ugdytiniams spalvotų pasakų, eilėraščių, mokomųjų knygelių. Projekto dalyviai aktyviai dalyvavo veiklose: susipažino su įvairiomis knygų formomis, dydžiais, aptarė mėgstamiausius knygų personažus, inscenizavo patikusias pasakas. Veikloje „Knygelių ligoninė“, ugdytiniai atidžiai  peržiūrėjo grupėje esančias knygeles,  kurias  reikia taisyti – suklijavo.

Proaktyvaus ugdymo veiklų metu buvo turtinama ugdytinių fantazija, ugdomos socialinės ir moralinės nuostatos, praplečiama ir tobulinama vaiko sakytinė bei rašytinė kalba, vaizduotė, saviraiška, ugdomi kūrybiškumo, estetiniai bei draugiškumo įgūdžiai.

STEAM veiklos metu ugdytiniai su mokytojomis atliko eksperimentą – senų žurnalų, laikraščių lapus mirkė vandenyje, košė per koštuvą, lygino, džiovino ir taip pagamino „naują“ popierių knygos lapams. Knygas rišo, iliustravo. Balandžio 25 dieną pagamintas knygas pristatė į Raudondvario biblioteką, kurioje surengė knygelių parodą „Mus kalbina knygos lapeliai“.

Projektas ugdytiniams suteikė galimybę atitolti nuo šiuolaikinių technologijų ir daugiau dėmesio skirti knygoms.

Straipsnį parengė  ikimokyklinio ugdymo mokytojos Kristina Drumstė ir Danguolė Šereivienė