PROJEKTAS „TI TI TA TI TI TA – ŠTAI KOKIA GRAŽI KALBA“

Š. m. balandžio 1-28 d. Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis”, Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio „Riešutėlis“, Kauno r. Domeikavos lopšelio-darželio „Luknė” logopedės pakvietė šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogus dalyvauti projekte, kurio tikslas – ugdyti ankstyvojo amžiaus vaikų kalbinius gebėjimus taikant fonetinės ritmikos ir perkusijos metodus. 35 mokytojai ir logopedai pristatė kalbinius – ritminius žaidimus, skirtus vaikų kalbos, klausos lavinimui bei kūno judesių tarpusavio sąveikai. Gerąja darbo patirtimi mokytojai pasidalino uždaroje „Facebook“ grupėje, kur vaikai dainavo trumpas daineles, sakė ketureilius, šoko derindami kūno judesius su ritmiškai tariamais žodžiais. Žaidimų aprašymus rengėjai sudėjo į elektroninį katalogą, kuriuo pasidalino su projekto dalyviais. Tikėtina, kad pateiktos priemonės praturtins idėjomis kasdienį logopedų ir mokytojų darbą, o vaikams kalbos ugdymas(is) bus patraukli ir žaisminga veikla.

Nuoroda į katalogą:

https://read.bookcreator.com/dFR5Zg2OdXQ2ZbhI3HOvPLfQ9Qh1/m0-LzCYAQHmQnZ6ef16ZOQ

 

Parengė Rūta Ordienė, Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ logopedė – metodininkė