PROJEKTAS – „UŽDEGSIU ŠIRDYJE UGNELĘ“

Pažvelk, vaikeli,
Medžiai kaip nurimę!..
Pamynę puošnų rūbą sau po kojom.
Kokia rimtis, koks įstabus gražumas
Advento naktį miglomis nuklojo…

Adventas tai – ramybės ir susikaupimo metas, kviečiantis pabūti kartu ir pabendrauti, pasidžiaugti vieni kitais, skleisti gerumą ir ramybę.

Pirmąją gruodžio savaitę Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis” ugdytiniai rinkosi į  tradicinį adventinį rytmetį. „Uždegsiu širdyje ugnelę“ – taip pavadintas rytmetis sukvietė visus stabtelėti ir pabūti bendrystėje. Šia proga „Volungėlių” ir „Ežiukų”  grupių  ugdytiniai paruošė šešėlių teatro  spektaklį, kurio metu pasakojo legendą apie Šv. Martyną, žmogų, kuris visą savo gyvenimą globojo, rėmė ir gelbėjo nuskriaustus ir vargšus, mokė visus gyventi darniai ir taikiai. Ši legenda buvo prisiminta ne veltui: juk Adventas – gerų darbų, kilnių poelgių metas. Rytmetyje dalyvavo Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės  bažnyčios klebonas – kunigas dekanas Erastas Murauskas, kuris kartu su darželio direktore  Žydrūne Jankūniene uždegė pirmąją Advento žvakę, papasakojo vaikams, kas yra Adventas, kokia jo prasmė, kodėl degamos žvakės, iš kur atsirado Kalėdų senelis. Vaikai drąsiai atsakinėjo į klausimus, diskutavo, dalijosi mintimis apie savo gerus darbus ir apie tai, kaip svarbu yra draugauti, padėti, dalintis, mylėti savo artimą. Adventas – laukimo, rimties, vilties, maldos metas prieš Šv. Kalėdas, trunkantis net keturias savaites. Kad  laukimas neprailgtų, per Adventą įstaigoje lankėsi vienuolė Celina iš Kauno seserų benediktinių vienuolyno. Ji savo pasakojimais, giesmėmis, šokiais skleidė gerąją žinią apie Jėzaus gimimą. Sesuo Celina linkėjo visiems ramaus ir prasmingo adventinio laikotarpio.

Paskutinę Advento savaitę lopšelyje-darželyje lankėsi ir Šešėlių teatro pasirodymu džiaugėsi ugdytinių tėveliai, senolės iš Kauno r. Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namų, Raudondvario A. ir A. Kriauzų pradinės mokyklos pirmokėliai. Darželinukai dovanojo svečiams savo dainas, eilėraščius ir šešėlių teatro spektaklį. Juk taip gera dalintis, skleisti gėrį ir šilumą kitiems.

Kurdami „Šešėlių teatrą“,   vaikai  mokėsi bendrauti,  kalbėti dialogais,  pasakoti  istoriją  ir  perteikti  ją   vaizdais.  Ši teatrinė veikla žadino mažųjų emocijas, padėjo nagrinėti jiems iškylančias moralines, etines problemas, skatino kurti, improvizuoti, lavina vaizduotę ir fantaziją. Išskirtinis šio  teatro bruožas – galimybė pajausti silueto liniją, suvokti, kas yra šešėlis, koks jo judėjimo įspūdis.

Projekto metu buvo išnagrinėti STEAM kriterijai: glaudus mokyklos darbuotojų bendradarbiavimas, bendradarbiavimas su tėvais ir su vietos bendruomenėmis,  formuojamasis ugdomasis vertinimas.

Gražių ir jaukių švenčių linki „Volungėlių” ir „Ežiukų” grupių bendruomenės!

 

Parengė mokytojos Kristina Drumstė ir Ramunė Gaidelionienė