PROJEKTAS „VAIKŲ VELYKĖLĖS“

Artėjant Šv. Velykoms priešmokyklinėse „Volungėlių“ ir  „Pelėdžiukų“ grupėse vyko projektas „Vaikų velykėlės“. Tikslas – domėtis Lietuvos valstybine religija bei Šv. Velykų šventinimo tradicijomis.

Dalyvaudami projekte, ugdytiniai intensyviai ruošėsi Šv. Velykoms, pažino lietuviškus papročius, aiškinosi jų kilmę. Išvykose ir edukacinėse ekskursijose ugdytiniai ugdė kultūrinį identitetą, bendraudami su vienuole benetiktine Celina susipažino su Šv. Velykų prasme ir kilme. Apsilankant Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje, ugdytiniai susipažino su parapijos klebonu A. Paulausku, domėjosi vietine bažnyčia, tyrinėjo religinius reikmenis, buvo stiprinamas bendradarbiavimas su socialiniu partneriu.  Ugdytiniai įgijo patirties bei žinių apie Šv. Velykas, patys apmąstė, interpretavo informaciją, kritiškai vertino religines praktikas, juos supantį pasaulį.

Šventinėje popietėje kartu su darželio bendruomene, tėvais linksmai žaidė tradicinius velykinius žaidimus, šoko, dainavo, rideno margučius.

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja – metodininkė Edita Šlapikienė