PROJEKTINĖ VEIKLA „EMOCIUKŲ ŠALYJE“

Kiekvieną dieną mus lydi įvairios emocijos. Gegužės 17 – 31 dienomis 3 – 4 metų „Svirpliukų“ ir „Boružiukų“ grupėse vyko emocinio intelekto ugdymo projektas „Emociukų šalyje“. Ugdytiniai su mokytojomis diskutavo, kokios emocijos mus dažniausiai lydi, kaip jos veikia mus pačius ir aplinkinius. Ugdytiniai prisiminė, kad mes galime būti įvairios nuotaikos: linksmi, supykę, laimingi, mylintys, išsigandę, liūdni… Vaikai dalinosi savo patirtimis apie tai, kas juos pralinksmina, gąsdina, liūdina, pykdo. Atliko įvairius nusiraminimo ir atsipalaidavimo pratimus. Su jausmais „žaidė“ ir maišydami spalvas (eksperimentas „Mano jausmai“): pirmiausia spalvas skirstė į linksmas, liūdnas ir piktas. Vėliau iš spalvų kūrė nuotaiką, aptarinėjo sukurtas nuotaikas su draugais.

Linksmi, liūdni, pikti ir kitų nuotaikų „Emociukai“ išsislapstė lopšelio-darželio kiemo edukacinėse erdvėse, tad ugdytiniams teko juos surasti. Ir kur tik jie nebuvo pasislėpę: kas medyje kybojo, kas smėlio dėžėje slėpėsi, o kas po bulvės lapais pasislėpė! Ši „Emociukų lobio“ paieška suteikė visiems daug įspūdžių ir džiaugsmo, o dėliojant mandalas iš emociukų, ugdytiniai lavino sakytinės kalbos, kūrybiškumo, bendradarbiavimo su bendraamžiais gebėjimus.

Psichologė Ingrida Markūnė pasiūlė įvairių veiklų. Ugdytiniai susipažino su Kimochi personažais, spėliojo kokias nuotaikas  jie slepia, žaidė atminties lavinimo žaidimą, kurio metu sudėliojo penkias pagrindines emocijas bei patys pasigamino savo emocijų veidukus.

Skaitmeninių priemonių pagalba ugdytiniai grupavo emocijas, žaidė atminties lavinimo žaidimus, įtvirtino žinias apie emocijas.

Parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sandra Abraitienė