„RAUDONDVARIO DVARO PILIES BOKŠTAS“

Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ikimokyklinio ugdymo grupės „Bitutės“ ugdytiniai vyko į edukacinę išvyką „Raudondvario dvaro pilies bokštas“. Išvykos metu vaikai susipažino su Raudondvario dvaro istorija ir iškiliausiais jo valdytojais. Įkopę į dvaro bokštą, nuo kurio atsivėrė nuostabi apylinkių panorama, sprindžiais matavo ir lygino daiktų dydį žiūrint iš bokšto viršaus ir stovint apačioje, pasigrožėjo ypatingai gražia aplinka, dvaro teritorijoje įrengtais pasivaikščiojimo takais, įrengtais suoliukais ir sūpynėmis vaikams. Stebėjo aplinką pro „stebuklingą“ medinį kamuolį pilies sienoje, kurį pasukus atsiveria ertmė, pro kurią galime matyti visą Raudondvario dvaro aplinkos grožį.

Muziejaus vadovas Zigmas Kalesinskas vaikams pasakojo apie kambarį pilies bokšte, kuriame „šokdavo princesė su nykštukais ir pro langą balta skepetaite mojuodavo atjojusiam riteriui“. Kiekvienas ugdytinis pro atvirą princesės langą turėjo galimybę pamojuoti įsivaizduojamiems svečiams, realiems dvaro lankytojams. Vaikams didžiulį įspūdį paliko stiklo kambarys, kuriame princesė valgydavo, sužinojo, kad keliaudamos pilies damos savo daiktus sudėdavo į dideles kelionines skrynias bei skrybėlių dėžutes.

Sužavėti ir pilni įspūdžių vaikai dalinosi įspūdžiais darželyje, šeimose apie muziejų, kuris kuria glaudžius ryšius su praeitimi ir dabartimi, kaupia, tiria ir rodo Kauno krašto kultūros istoriją atspindinčius muziejinių vertybių rinkinius.

Parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Eglė Šidlauskė