RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ, MOKINIUI PAGALBOS SPECIALISTŲ PROJEKTAS „ĮTRAUKUSIS UGDYMAS KIEKVIENO VAIKO PAŽANGAI“

Nuo 2021-12-01 iki 2022-01-31 Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“  organizacinė darbo grupė (direktorė Žydrūnė Jankūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ligita Kasiukevičienė, logopedė – metodininkė Rūta Ordienė, psichologė Ingrida Markūnė, Kauno r. švietimo centro metodininkė Rasa Sasnauskienė) pakvietė Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus, mokiniui pagalbos specialistus dalyvauti Respublikiniame projekte „Įtraukusis ugdymas kiekvieno vaiko pažangai“.

Projekto tikslas – skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus, mokiniui pagalbos specialistus dalintis gerąja darbo patirtimi, kaip pagaminta, parinkta konkreti priemonė ar ugdymo metodas padeda ugdyti SUP bei elgesio – emocijų sunkumų turinčių ugdytinių socialines bei emocines kompetencijas. Projekte dalyvavo 43 dalyviai iš 24 Respublikos įstaigų. Iš atsiųstų rekomenduojamų priemonių, ugdymo metodų parengėme „Metodinį leidinį“, kuriuo pasidalinome su visais projekto dalyviais.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ligita Kasiukevičienė

 

Metodinis leidinys compressed 2