Saugaus elgesio ir saviugdos įgūdžių ugdymas

Šiose metodinėse rekomendacijose siūlomos konkrečios sveikatos kompetencijos ugdymo formos: kartu su vaikais analizuoti probleminius klausimus, vykdyti saugaus eismo dienas,įvairias akcijas ir kt.  Rekomendacijos leidžia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams geriau suvokti vaiko saugumo ugdymo turinio sampratą, prioritetus, siekius, veiksnius ir atnaujinti naudojamus ugdymo būdus. Patarimuose akcentuojamas vaikų saugaus elgesio kelyje, buitinės ir priešgaisrinės saugos įgūdžių tobulinimas.

Plačiau:

Saugus-Elgesys