SAUSIO 13-OSIOS AKCIJA „ATMINTI GYVA, NES LIUDIJA“

Šiems įvykiams atminti, Tarptautinė istorinio teisingumo komisija  organizavo pilietinę iniciatyvą „Atmintis gyva, nes liudija“.

Raudondvario lopšelis-darželis „Vyturėlis“ prisijungė  prie kasmetinės  iniciatyvos, degindami žvakeles languose ir organizuodami  pokalbius apie laisvę, meilę Tėvynei ir tai išreikšdami kūrybinėje veikloje.

Sausio 13-tosios dienos rytą 8 val. darželio languose sužibo atminimo žvakelės – gyvybės, šviesos, atminties ir vienybės simbolis. Ugdytiniai kartu su savo mokytojais grupėse uždegė jas pagerbdami žuvusius už laisvę. Visi vaikai ir darbuotojai pasipuošė neužmirštuolės simboliu parodydami, kad vertina Laisvės kovotojų auką ir yra dėkingi, jog šiandien gali džiaugtis gyvendami nepriklausomoje Lietuvoje.

Ugdytiniai klausėsi mokytojos sekamos Vytauto Landsbergio pasakos „Sausio sniegenos“, plėtė žinias apie Lietuvą, laisvę, aiškinosi žodžių reikšmes. Jie gerino kalbinius gebėjimus deklamuodami, atkartodami eilėraštį, aptardami eilėraščio paskirtį. Lavino smulkiosios motorikos, kūrybinius, konstravimo gebėjimus pasirinkdami veiklą: piešimą, aplikavimą, taškavimą, lipdymą, konstravimą. Kūrė vėliavėles, neužmirštuoles, sniegenas, bokštus, pilis, gynybines sienas, dėliojo žodžius: Laisvė, Gimtinė, Tėvynė. Vaikai gebėjo atpažinti Lietuvos herbą, vėliavą ir jos spalvas, sužinojo jų reikšmę, ugdėsi pasididžiavimą savo Tėvyne, jos istorija.

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Eglė Šidlauskė