Skaitmeninių mokymosi priemonių taikymas priešmokyklinėje grupėje dirbant su SUP vaikais